Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme (TR) Critical Evaluation of the Financing of Higher Education in Turkey (EN)

Authors

  • Ali İlker Kurt Ministry of National Education, Turkey

Keywords:

Financing higher education, expenditure per student, current expenditure, capital expenditures, transfer expenditures. , Yükseköğretimin finansmanı, öğrenci başına düşen harcama, cari harcamalar, sermaye harcamaları, transfer harcamaları.

Abstract

In this study, public expenditures made by state universities determined within the scope of the research between 2012-2020 in Turkey were analyzed separately as current, capital and transfer expenditures. While there was an increase in the resources allocated to higher education in Turkey until 2016, it is seen that this increase stopped in 2017-2018 and started to decrease after 2019. Although the increase in public expenditures is a desirable development, it seems inevitable that the decreases in recent years will affect universities. It is essential to what extent universities are affected by the increase or decrease in public resources, at what level the differences between universities in expenditures per student occur and whether there are differences in the types of expenditures. With the help of these analyzes, both the determination of the weighted expenditures of the universities and the level of capital investment in accordance with the increasing number of students in our country can be determined.

References

Âdem, M. (1977). Türk eğitiminin ekonomi politikası. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

Adem, (1982). Kalkınma planlarında eğitimimizin hedefleri ve finansmanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No:109.

Adem, (1993). Ulusal eğitim politikamız ve finansmanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. No:72.

Akgül, M. (2020). Türkiye’de eğitim bütçesinin hesaplanması ve uygulayıcı görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.

Aksoy, H. H. (2005). Küresel kapitalizmin kamusal eğitime etkileri. Abece Eğitim ve Ekin Dergisi, 232, 2-7.

Aksoy, H.H. (2018). Eğitim planlamasından neoliberal belirlemeye: Bütçe mi figürler mi? Birgün Gazetesi. 16 Eylül, 2018.

Bagues M, Labini M., & S., Zinovyeva N. (2008). Differential grading standards and Uuniversity funding: Evidence from Italy, CESifo Economic Studies, Volume 54, Issue 2, June 2008, Pages 149–176, https://doi.org/10.1093/cesifo/ifn011.

Bakioğlu, A. ve Didin Ala, Ş. (2019). Üniversite açma ve geliştirme politikaları. (Bakioğlu, A. Ve Korumaz, M. Ed.). Eğitim politikaları, kuramlar, yöntemler, göstergeler, etkiler ve uygulamalar. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Ereş, F. (2020). Eğitimde politika planlama ekonomi. Ankara: Pegem Akademi.

Giroux, H. (2008). Eleştirel pedagojinin vaadi. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

Karakütük, K. (2006). Yükseköğretimin finansmanı. Milli Eğitim Dergisi, 171, 219-243.

Karakütük, K. (2012). Eğitim planlaması. Ankara: Elhan Kitap Yayın Dağıtım.

Karakütük, K. (2020). Eğitimde bütçe yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kurul, N. ‘2012). Eğitim finansmanı. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Kurt, A. İ. (2015). Türkiye’de yükseköğretimin finansmanındaki dönüşümün zamansal ve politik analizi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi. Ankara.

Lang, D. W. (2005). The political economy of performance funding. (F. Iacobucci& C. Tuohy, Ed.). Taking Public Universities Seriously. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.

Levy, R.A, 81986). Development of performance funding criteria by theTennessee Higher Education Commission: A chronology and evaluation. (T. W. Banta, Ed.). Performance Funding in Higher Education: A Critical Analysis of Tennessee's Experience. https://eric.ed.gov/?id=ED310655. Erişim Tarihi 17.07.2022.

McKeown-Moak, M. P. (2013). The “New” performance funding in higher education. Educational consideration. Volume 40, Number 2.

Pehlivan, O. (2016). Devlet bütçesi. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Psacharopoulos, G. (1993). İnsangücü planlamasından İşgücü Piyasası Çözümlemesine. Çev. H. H. Aksoy. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 26, Sayı 2. 429-442.

Sakarya Üniversitesi, 2020. Sakarya Üniversitesi 2020 yılı idare faaliyet raporu. https://kalite.sakarya.edu.tr/sites/kalite.sakarya.edu.tr/file/sau_2020_yili_idare_faaliyet_raporu.pdf. Erişim Tarihi:17.07.2022.

Schmidt, E.K. (2012) University funding reforms in the Nordic countries. The Journal of Finance and Management in Colleges and Universities. Number 8. 113-136.

Tüğen, K. (2010). Devlet bütçesi. İzmir. Bassaray Matbaası.

Ünal I. (1996). Eğitim ve yetiştirme ekonomisi. Ankara: Epar Yayıncılık.

Ünal, I. (2011). Yükseköğretimin Finansmanı: Neo Liberal Çözümler ve Tehditler. (F. Ercan, S. K. Kurt Ed.). Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite. (93-120). İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı.

YÖK, (2007). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi. Ankara: YÖK Başkanlığı Yayınları.

Downloads

Published

2023-11-14

Issue

Section

Articles